• - 199kr / 1 Year
  Full åtkomst i 12 månader med 37% nersatt pris (16:50kr/månad)
  - 55kr / 3 Months
  Full åtkomst i 3 månader med 25% nersatt pris (18kr/månad)
  - 25kr / 1 Month
  Full åtkomst i 1 månad
  - Free
  Gratis med begränsad åtkomst